Thiết bị bếp công nghiệp

 
Lò hấp nướng đa năng UNOX

Lò nướng UNOX XF003

16.509.000đ 17.633.000 đ

Lò nướng UNOX XF013

17.864.000đ 19.873.000 đ

Lò nướng UNOX XF023

19.096.000đ 21.350.000 đ

Lò nướng UNOX XF033

33.880.000đ 35.290.000 đ

Lò nướng UNOX XF043

33.880.000đ 35.970.000 đ

Lò nướng UNOX XFT119

41.026.000đ 43.215.000 đ

Lò nướng UNOX XFT113

24.086.000đ 26.030.000 đ

Lò nướng UNOX XFT110

28.090.000đ 30.156.000 đ

Lò nướng UNOX XFT115

30.554.000đ 33.670.000 đ

Lò nướng UNOX XFT133

25.626.000đ 27.130.000 đ

Lò nướng UNOX XFT130

29.630.000đ 31.217.000 đ

Lò nướng UNOX XFT140

66.898.000đ 70.450.000 đ

Lò nướng UNOX XFT135

33.634.000đ 35.770.000 đ

Lò nướng UNOX XFT183

35.852.000đ 37.670.000 đ

Lò nướng UNOX XFT180

41.704.000đ 43.577.000 đ

Lò nướng UNOX XFT185

44.168.000đ 47.520.000 đ

Lò nướng UNOX XFT197

48.172.000đ 51.327.000 đ

Lò nướng UNOX XFT199

70.964.000đ 75.120.000 đ

Lò nướng UNOX XFT188

47.248.000đ 51.126.000 đ

Lò nướng UNOX XFT193

45.092.000đ 47.850.000 đ

Lò nướng UNOX XFT190

51.560.000đ 53.725.000 đ

Lò nướng UNOX XFT195

56.488.000đ 59.730.000 đ

Lò nướng UNOX XFT200

88.520.000đ 92.570.000 đ